Silo weging met behulp van loadcells

Silo/tank weging

Regelmatig komen klanten bij ons met de vraag: Hoe kan ik onze silo/tank wegend maken? Allereerst kijken we in zo’n geval naar de specifieke situatie bij de klant, waar moeten we rekening mee houden? Hierbij kunnen de volgende vragen gesteld worden:

 • Staat de silo binnen of buiten?
 • Wat is de inhoud?
 • Wat is de maximale capaciteit?
 • Welke nauwkeurigheid wordt gewenst?
 • Zitten er aan- en afvoerslangen aan de silo?
 • Wil de klant een standaard indicator of bijvoorbeeld een doseersysteem?
 • Moet er gebruik gemaakt worden van staal of rvs?

Bovengenoemde zijn een aantal algemene vragen. Als de klant deze heeft beantwoord kan Stekon beginnen met een advies op maat. Hieronder zal worden uitgelegd hoe dit professionele advies tot stand komt.

We behandelen een aantal punten die belangrijk zijn bij aanschaf, onderhoud of keuring van een tank- of siloweegsysteem. Een weegsysteem bestaat uit één of meer krachtopnemers (load cells) die verbonden zijn met een uitleesinstrument of PLC.

Wat waren de aandachtspunten?

Om een nauwkeurig weegresultaat te verkrijgen is onder meer het volgende van belang:

 

Eigenschappen

 • Is de silo uitgevoerd met een roerwerk en beweegt de silo dus terwijl er gewogen wordt?
 • Zijn de aan- en afvoerslangen flexibel? Als dit niet het geval is hebben deze slangen invloed op de weging.
 • Als er wordt verwarmd of gekoeld, is het belangrijk dat er ruimte is voor temperatuurverschillen in de montage-set van de krachtopnemer. Dit om het uitzetten en inkrimpen van de materialen op te vangen.
 • De keuze voor 3 of 4 krachtopnemers: Dit wordt normaliter bepaald door het aantal poten van de silo.

Nauwkeurigheid

 • Staat de tank buiten en is dus de wind van invloed, of blijft er bijvoorbeeld regenwater of sneeuw bovenop de tank liggen? Logische zaken die soms toch over het hoofd gezien worden.
 • Een stevige ondergrond heeft natuurlijk ook invloed op de nauwkeurigheid. Zorg dat de tank of silo op een goed dragende ondergrond staat, bijvoorbeeld in het geval van een bordes.
 • De maximale tankinhoud bepaalt, samen met het eigen gewicht, de capaciteit van de load cells.
 • “Repeatability”, oftewel herhaalbaarheid, is belangrijker dan nauwkeurigheid: iedere dag opnieuw dezelfde verhouding tot op 0,01% nauwkeurig is belangrijker dan 0,1% meer of minder totaalgewicht.

Levensduur

 • Na plaatsing van de opnemers moet er niet meer gelast worden aan de constructie, dit kan de krachtopnemers beschadigen.
 • Zuren en andere chemicaliën kunnen de elektronica en bekabeling van krachtopnemers ernstig aantasten en voor storingen en/of afwijkingen zorgen.
 • Nog anders wordt het in een ATEX omgeving: dan zijn er speciale krachtopnemers en beveiligingen nodig tegen explosiegevaar.

Veiligheid

 • Als de tank buiten staat is er het zogenaamde “lift off” risico van de wind, ofwel het gevaar dat de tank van zijn krachtopnemers wordt getild.
 • Ook hier geldt de noodzaak van een stevige ondergrond en dan met name om scheef zakken te voorkomen.
 • Misschien is er gevaar is voor piekbelasting, kortstondige grote gewichtstoenamen omdat bijvoorbeeld vaste grondstoffen van grote hoogte in de tank of bunker vallen. In dat geval kan men het weegsysteem mechanisch beveiligen.
 • Heeft u specifieke vragen over uw weegsysteem of wilt u informatie voor aanschaf,
  belt u dan gerust met onze collega’s van de verkoopafdeling. Zij adviseren u graag.

Case

We nemen als voorbeeld een case waarbij een klant een silo wegend wilde maken. De silo staat binnen en wordt gebruikt wordt voor de productie van tomatenketchup. De silo bevat alleen tomatensaus die geroerd moet worden, want anders scheidt de substantie zich.

De klant wil vanuit de silo doseren, hiertoe moet de weegindicator worden aangesloten op een bestaande PLC.   De PLC zorgt voor de aansturing van de doseerklep.

De maximale inhoud bedraagt 20.000kg. en het eigen gewicht van de tank is ca. 2.500kg.

Omdat de silo binnen staat heeft de wind geen invloed op de weging. De silo heeft 4 poten en er wordt een roerwerk in de silo gebruikt dus is de plaatsing van de krachtopnemers van belang i.v.m. zijwaartse belasting. Mede door het roerwerk wordt er gekozen voor een weegindicator met uitgebreide filtermogelijkheden. Ook temperatuurverschillen kunnen invloed hebben op het wegen, i.v.m. uitzetten en krimpen en dus op de manier waarop de loadcells moeten worden gemonteerd.

De afvoerslang is flexibel en zal geen invloed hebben op de weging.

Door de toepassing in de voedingsmiddelenindustrie is er gekozen voor 4 RVS loadcells.

Het volgende waar rekening mee gehouden moet worden is de levensduur van de loadcells. Het gebruik van zuren (tomatensap) kan invloed hebben op de loadcells en de bekabeling hiervan. De juiste bekabeling voorkomt storingen. Daarnaast hebben we het advies gegeven om na de plaatsing van de loadcells niet meer te lassen aan de constructie, omdat de hoge stroom de krachtopnemers kan beschadigen.

Verder is piekbelasting een aandachtspunt. De klant heeft ons laten weten dat de silo 1 keer per week wordt volgestort. Hierdoor kunnen de load cells overbelast raken. Er is daarom gekozen voor load cells inclusief een montageset. Deze montagesets beveiligen de load cells tegen overbelasting en zorgen tevens voor een perfecte krachtinleiding.

Waarmee hebben we de silo wegend gemaakt?

We hebben in deze case naar aanleiding van bovengenoemde punten gekozen voor 4 dubbele afschuifkrachtopnemers, model 350, inclusief montageset.

De capaciteit per load cell bedraagt 10.000kg.

De totale capaciteit bedraagt dus 4 x 10.000kg = 40.000kg.

De kabels van de 4 load cells worden samengevoegd in een RVS junctionbox, model STJB.

Deze junctionbox heeft de mogelijkheid om de signalen van de load cells te ‘trimmen’ (gelijk te maken) wat de nauwkeurigheid nog verder ten goede komt.

Vanuit de STJB gaat er één kabel naar de weegindicator, model DAT1400/A.

Deze indicator kan eenvoudig worden afgeregeld via een speciaal softwareprogramma.

De DAT1400/A is voorzien van een analoge uitgang. Deze wordt aangesloten op de eerder genoemde PLC.

Na de plaatsing van de load cell is het gehele systeemgekalibreerd.

De nauwkeurigheid die behaalt is bedraagt ± 5kg., voor de klant ruim voldoende.