Inzicht in verdamping en nauwkeurige watergift

Voor deze case werden we benaderd door een relatie uit de tuinbouwsector. De klant gaf aan dat het lastig is om in te schatten of zijn planten wel de juiste hoeveelheid water krijgen. Hij vroeg ons, aangezien deze informatie van groot belang is, dan ook of het mogelijk is om hier inzicht in te krijgen door gebruik te maken van load cells. Uiteraard zijn wij deze uitdaging aangegaan!

Waarom is het inzicht in verdamping en watergift belangrijk?

Een juiste watergift zorgt voor een optimale groei van de plant. De plant neem water op en koelt zichzelf door middel van verdamping. Als de plant meer water verdampt dan er wordt opgenomen dan kan dit de groei beperken of het kan de groei zelfs tot stilstand doen komen.

Door het continu wegen van het watergift, het drainwater, de substraatmat, en de planten (bij hangende gewassen) wordt inzicht verkregen in de diverse gewichten. Hiermee kan worden bepaald of de planten water hebben opgenomen of dat het water is weggestroomd als drainwater. Is er geen water in de mat en zijn de planten niet zwaarder geworden, dan is het water dus verdampt.  De tuinder kan met deze informatie de watergift dus aan gaan passen aan de behoefte van de plant zodat er een optimale groei plaatsvindt. Dit zorgt voor een enorme besparing van tijd, want de vruchten groeien sneller. Ook vindt er een besparing plaats in het gebruik van water, hier wordt nu economischer mee om gegaan. Tot slot kan er ook bespaard worden op personeel, omdat zij niet meer handmatige metingen en controles hoeven uit te voeren, dit wordt nu automatisch gedaan en gedigitaliseerd.

De oplossing

Allereerst is bekeken welke load cells in aanmerking komen voor het correct wegen van de eerdergenoemde watergift, drainwater, substraatmat en planten. Belangrijk hierbij is de juiste keuze van type en materiaal: staal, roestvrij staal of aluminium. Ook de juiste capaciteit van de load cells is van groot belang. In veel gevallen adviseren wij een hogere capaciteit dan noodzakelijk. Voordeel hiervan is dat de load cell beter beschermd is tegen overbelasting. Voor de diverse te wegen objecten worden verschillende load cells toegepast. Daarna is in samenwerking met een partner (toeleverancier in de tuinbouwsector) een volledig geautomatiseerd systeem ontwikkeld waarbij de waterafgifte op basis van alle beschikbare data wordt geregeld. Belangrijk hierbij is dat de data van de load cells op een correcte manier wordt aangeleverd. Doordat alles geautomatiseerd is hoeft de gebruiker dus niet zelf meer de correcte watergift in de gaten te houden.
Het ontwikkelde systeem is zo succesvol dat het reeds door een groot aantal tuinders wordt toegepast en de verwachtingen voor de toekomst zijn hooggespannen.

Waarom Stekon?

Door onze ervaring in de branche van de klant konden we ze vooraf reeds wijzen op mogelijke invloeden die betrekking kunnen hebben op een correcte weging. De gewenste nauwkeurigheid speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Zo zal bijvoorbeeld de instraling van zonlicht zorgen voor opwarming van de load cells. In de meeste gevallen zijn load cells gevoelig voor temperatuurs-schommelingen. In overleg met onze load cell leverancier is een sensor ontwikkeld die hier veel minder gevoelig voor is. Dit is van groot belang aangezien de klant zeer nauwkeurig de groei wil meten.
Verder is de hoge luchtvochtigheid een belangrijk aandachtspunt en mede bepalend voor de materiaalkeuze van de load cells.
Niet alleen de load cells, maar ook de benodigde weegversterkers worden door ons geleverd. Deze versterkers zetten het signaal van de load cells om in een versterkt, analoog signaal. Dit signaal is geschikt voor de speciaal ontwikkelde weegsoftware.

Doordat wij nauw betrokken zijn bij projecten zoals in deze case vermeld breiden wij onze kennis nog steeds verder uit. Regelmatig zien wij dat deze opgedane kennis zeer bruikbaar is voor andere toepassingen. Daarnaast blijven we altijd naar mogelijke verbeteringen zoeken voor bestaande systemen. De markt blijft in ontwikkeling en wij vinden het belangrijk om onze relaties hiervan op de hoogte te houden.

Neem vrijblijvend contact op